BOYUT

Şimdi Dayanışmayı Büyütme Zamanı! 

Kampanyada ikinci aşama: BOYUT ve BTF işbirliği

Boğaziçi Üniversitesi Yurtdışı Topluluğu (BOYUT) olarak 6 Şubat’ta gerçekleşen ve tam bir felakete sebep olan iki depremden kendileri ve aileleri doğrudan etkilenen üniversite öğrencileri için Şubat ayı ortasında başlattığımız nakdi yardım kampanyasının ikinci aşamasına geçtik. Kampanyanın ilk aşamasında yedi ayrı üniversiteden, öğrenci temsilcilik konseyleri, mezun dernekleri ve akademisyenlerle koordinasyon halinde belirlenen 150 öğrenciye tek seferlik 5,000 TL acil destek gönderdik.

Bağış kampanyasının ikinci aşamasını, ABD’de 20 yıldır Türkiye’ye dönük yardım kampanyaları organize eden Bridge to Türkiye (BTF) platformuyla birlikte yürüteceğiz. Bu yeni aşamada daha önce destek verdiğimiz Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi öğrencilerine ilaveten, Gebze Teknik Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi öğrencilerini kampanya kampanya kapsamına dahil ettik. Bağışlarınızla büyüdükçe daha fazla üniversite ve öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.

Mümkün olduğunca çok bağışçıya ulaşabilmemiz için kampanyayı lütfen çevrenizle paylaşın:

BOYUT (Boğaziçi Üniversitesi Yurtdışı Topluluğu) Türkiye dışında yaşayan Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından oluşan, kurumsal özerklik, akademik özgürlük ve demokratik yönetişim ilkelerinin üniversitemiz öncelikli olmak üzere tüm üniversitelerde benimsenmesi ve uygulanması amacıyla bir araya gelmiş, siyaseten bağımsız, gönüllü bir topluluktur.

Öncelikli amacımız, direnen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve mezunlarıyla eşgüdüm ve dayanışma içinde, 2 Ocak 2021 tarihinden itibaren Boğaziçi Üniversitesi’nin kurumsal özerkliğini, yönetişim teamüllerini ve akademik kriterlerini hiçe sayan, siyasi saiklerle yapılmış atamaların iptalini sağlamak ve üniversiteyi ilgilendiren kararların tüm üniversite bileşenlerinin müdahil olduğu demokratik süreçler içinde alınması için çaba göstermektir.

BOYUT, kurulduğu ocak ayından bu yana, yurtdışı mezunlar arasında bir ağ örme, yurtdışı eylemlilikleri kamuoyuna duyurma, yine kamuoyu oluşturmaya yönelik yazılı, sözlü, görsel içerik üretme, diğer mezun oluşumları arasında koordinasyon sağlama ve ortak eylem zemini kurma, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleriyle dayanışma kanalları geliştirme, yurtdışı akademik kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve basına Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan hak ihlallerini aktarma gibi birçok faaliyet yürüttü. Amaç ve ilkelerimizi benimseyen ve yurtdışında yaşayan her Boğaziçi Üniversitesi mezununu BOYUT’ta çalışmaya, bizimle birlikte faaliyet yürütmeye davet ediyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi’nin yurtdışında yaşayan mezunları olarak bizler, nitelikli bir kamu üniversitesinde aldığımız eğitimin, keza üniversitede üretilen eleştirel ve bilimsel bilginin bize ve toplumumuza sağladığı faydaların farkındayız. Bizden sonra gelen nesillerin de ücretsiz, nitelikli, özgür ve özerk üniversite eğitimi imkanına sahip olmaları ve evrensel bilim üretiminin sürekliliği için mücadele etmeyi kendimize görev biliyoruz.

Kabul etmiyoruz ve vazgeçmiyoruz!