BOYUT Hakkında

BOYUT (Boğaziçi Üniversitesi Yurtdışı Topluluğu) Türkiye dışında yaşayan Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından oluşan, kurumsal özerklik, akademik özgürlük ve demokratik yönetişim ilkelerinin üniversitemiz öncelikli olmak üzere tüm üniversitelerde benimsenmesi ve uygulanması amacıyla bir araya gelmiş, siyaseten bağımsız, gönüllü bir topluluktur.

Öncelikli amacımız, direnen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve mezunlarıyla eşgüdüm ve dayanışma içinde, 2 Ocak 2021 tarihinden itibaren Boğaziçi Üniversitesi’nin kurumsal özerkliğini, yönetişim teamüllerini ve akademik kriterlerini hiçe sayan, siyasi saiklerle yapılmış atamaların iptalini sağlamak ve üniversiteyi ilgilendiren kararların tüm üniversite bileşenlerinin müdahil olduğu demokratik süreçler içinde alınması için çaba göstermektir.

BOYUT, kurulduğu ocak ayından bu yana, yurtdışı mezunlar arasında bir ağ örme, yurtdışı eylemlilikleri kamuoyuna duyurma, yine kamuoyu oluşturmaya yönelik yazılı, sözlü, görsel içerik üretme, diğer mezun oluşumları arasında koordinasyon sağlama ve ortak eylem zemini kurma, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleriyle dayanışma kanalları geliştirme, yurtdışı akademik kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve basına Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan hak ihlallerini aktarma gibi birçok faaliyet yürüttü. Amaç ve ilkelerimizi benimseyen ve yurtdışında yaşayan her Boğaziçi Üniversitesi mezununu BOYUT’ta çalışmaya, bizimle birlikte faaliyet yürütmeye davet ediyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi’nin yurtdışında yaşayan mezunları olarak bizler, nitelikli bir kamu üniversitesinde aldığımız eğitimin, keza üniversitede üretilen eleştirel ve bilimsel bilginin bize ve toplumumuza sağladığı faydaların farkındayız. Bizden sonra gelen nesillerin de ücretsiz, nitelikli, özgür ve özerk üniversite eğitimi imkanına sahip olmaları ve evrensel bilim üretiminin sürekliliği için mücadele etmeyi kendimize görev biliyoruz.

Kabul etmiyoruz ve vazgeçmiyoruz!